Demo Simk
simk - Twoja strona www
Regulamin

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług witryny Wirtualnebiura.biz, którego administratorem jest firma upweb.pl z siedzibą w Bydgoszczy. Portal Wirtualnebiura.biz stanowi katalog ofert zamieszczanych przez zewnętrzne podmioty (jest to swojego rodzaju tablica ogłoszeniowa).
 2. Zarejestrowanie się oraz korzystanie z witryny Wirtualnebiura.biz jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Zamieszczanie ogłoszeń:
  • ogłoszenia mogą zamieszczać jedynie zarejestrowani użytkownicy
  • w celu rozpoczęcia emisji ofert w witrynie konieczne jest opłacenie abonamentu lub przyznanie przez Administratora pakietu promocyjnego
  • wysokość opłaty abonamentowej ze jedną ofertę wynosi 49 zł netto (60,27 zł brutto) rocznie
  • zabrania się dodawania opisów lub zdjęć nie obrazujących dodawanej oferty oraz dodawanie kilku-krotnie tej samej oferty
 4. Administrator witryny Wirtualnebiura.biz zastrzega sobie prawo do usuwania ofert niezgodnych z regulaminem oraz sprzecznych z normami kultury oraz obowiązującymi przepisami prawa. Jak również do usunięcia powtarzających się ofert wprowadzonych w ramach jednego konta.
 5. Usunięcie oferty nie powoduje zwrotu dokonanej opłaty abonamentowej
 6. Zarejestrowany użytkownik publikujący ofertę w witrynie Wirtualnebiura.biz wyraża zgodę na upublicznienie danych kontaktowych podanych w ogłoszeniu oraz prowadzenie przez Administratora działań reklamowych mających za przedmiot dodaną ofertę
 7. Administrator witryny Wirtualnebiura.biz nie ponosi odpowiedzialności:
  • za wynikłe szkody użytkownika oraz innych osób w wyniku publikacji oferty
  • za treści znajdujące się w ofertach
  • za skutki wynikłe w wyniku posługiwania się loginem oraz hasłem dostępowym do strefy użytkownika przez niepowołane osoby
  • za przestuj w działaniu serwera oraz oskryptowania witryny
  • za przerwy w dostępie do witryny
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności oraz działania serwisu prosimy zgłaszać pod adresem mailowym: info@wirtualnebiura.biz. W treści reklamacji prosimy podać dane umożliwiające identyfikację konta użytkownika w serwisie (np. adres e-mail podany podczas rejestracji).
 9. Zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy upweb.pl na adres e-mail podany podczas rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204)
 10. Akceptując niniejszy regulamin użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.)
 11. Administrator zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.


do góry
Powered by: simk.pl